1900---1909
1900 gick samhällsbyggaren med mera Johan Alfred Ekmark ur tiden, som inte bara anlagt sin park utan också rest en gravsten innan sin död på gamla kyrkogården inte långt från Lennart Hylands sista vilorum.
Vid sekelskiftet byggdes Saluhallen på Stora torget (Brunnsparken). En hall som kom att spela en viss roll 17 år senare.
1901 hände inget särskilt...
1902 bildades kyrkobyggandets vänner.
1903 lär den första Automobilen passerat köpingen.
1904 sprack illavarslande nog Adelövs kyrka vid en jordbävning mitt under gudstjänsten.
1905 Tranås AIF bildas.
Tranås får postkontor vid storgatan 45.
Gustav Fröding till Furulid.
Ångsprutan inköps av brandkåren.
Wilhelm Wigén kommer till Tranås som den tredje brodern Wigg.
1906 gick vår store konstnär Herman Norrman ur tiden. Bara 42 år.
1907 förverkligade göteborgskan Julia Von Bahr sin dröm genom att låta bygga Romanäs Sanatorium trots många samhällsprotester. I dag ligger anläggningen "öde". Dess framtid är förvisso oviss.
1908 genomfördes den andra svartå-sänkningen och Säbysjön skönk 1,5 meter…
Dommarevillan på ekliden byggdes av Claes Filén.
1909 Väveriets spinneri öster om ån brinner och återuppbyggdes aldrig.
Vattenledning dras från sjön Illern.
Köpmannaföreningen grundas.
Blivande pianisten Sixten Eckerberg föds.
Tinget flyttar från Hullaryd till Tranås.