2538 22/5 2007 - 17 568 16/6 2011 - Kul att sidan används :-)  
 
 
For info in english, see down this page.

Här är en avdelning med diverse data i form av pdf-doc-txt-jpg och kanske annat
som jag har samlat på mej under åren till 240 - 740.

Jag länkar dom här så att andra kan få del av dom i sitt skruvande.
Det är meningen att det ska finnas lite av varje här.
En databas att återvända till vid behov.
Jag hoppas att ni finner den användbar.
Den uppdateras vartefter det dyker upp något och andan faller på.

Jag är en så´n där statisk gubbe som gillar att veta var saker är någonstans.
Därför plockade jag hem dessa filer när chansen fanns, (jag har inte återfunnit dom igen)
och lagt dom där dom kommer att få vara resten av mitt liv förhoppningsvis.
15/11 2012 är jag halvvägs igenom mitt liv så denna sajten kommer att ligga här lång tid.
Men man vet ju aldrig, världskrig, dödsfall, blivit S**b-ägare.
Näe, det sista var bara på skoj. :-)
Bra eller dåligt? Skriv en rad om det nå´nstans isf.

Sajten har en tråkig layout? Ja, det har den.
Inga flygande elefanter eller blinkande reklam som stör informations-sökaren!
Det var i internets barndom som dessa fenomen existerade...

Har ni något material som är av intresse för andra så kan ni maila mej.

Side uppdated 6/5 2014 with:
1. A new link library with PV och Amazon
2. 62 files to 240


Here is a section with various data in the form of pdf-doc-txt-jpg and perhaps other
I have collected myself over the years to 240 - 740th
+ Some other models who hung out with over the years.

I link them here so others can benefit from them in her squirm.
It's supposed to be a little of everything here.
A database to return to when needed.
I hope you find it useful.
The updated as something comes up and in the mood.

I am a static old man who likes to know where things are somewhere.
Therefore, I picked home these files when the chance was there,
(I have not rediscovered some of them again)
and put them where they will be getting the rest of my life hopefully.
15/11 2012, I am halfway through my life, so this site will be here a long time.
But you never know, world war, death, become S**b-owners.
Just kidding! That last one was just for fun. :-)

The site has a boring layout? Yes, it has.
No flying elephants or flashing advertisements that disrupt information-seeker!
It was in the internets infancy that these phenomena exist ...