2538 22/5 2007 - 17568 16/6 2011 - 27686 25/1 2014 - Kul att sidan används :-)  
 
Här är en avdelning med diverse motordata.
Det är meningen att det ska finnas lite av varje här.
En slags databas att återvända till vid behov.
Jag hoppas att ni finner den användbar.
Den uppdateras vartefter det dyker upp något och andan faller på.
Senast 25/01 2014.
En sida med tips om vilka delar som kan tänkas passa från andra bilar.
Finns under Tips.