Tillbaka
 
 
 
 
Gjutnummer och lite
annat till Chevrolet
Smallblock
Block
Toppar
Vevaxel
Borr och Slag
Vevtapps-
diameter.

Bigblock
Block
Toppar
Vevaxel
Borr och Slag
Vevtapps-
diameter.

"w" 348-409
Block
Toppar
Vevaxel
Borr och Slag
Vevtapps-
diameter.

Mera toppar
Bakaxlar