Rod 4
"5 pilsner" skrek skogshuggar´n och höll upp 3 fingrar.