Crankshaft
Om jag slipar ner den smidda axeln till sista dimension så bör jag kunna använda den.