Accident
Jag skulle vilja sett den oljestrålen dansa piruett. Nä förresten, det skulle jag nog inte...