Assembling 1
Efter anskaffning av 2 stakar, en kolv, en smidd vev samt kringutrustning och balansering
var det dags för montering.